Welke informatie of hulp zoekt u voor kwaliteit?


Schakel ons in voor:
 • het ontwikkelen en implementeren van uw beheersysteem voor kwaliteit en organisatie
 • het uitwerken van productspecificaties en afnemersvragen op gebied van kwaliteitsborging
 • het uitvoeren van taken op het gebied van kwaliteitsmanagement
 • maatgerichte trainingen
 • het aansturen van het kwaliteitsteam
 • presentaties op het gebied van kwaliteitsmanagement zoals verandermanagement, ketenmanagement, certificeringstandaarden, certificeringtrajecten en voedselveiligheidsborging
Welke informatie of hulp zoekt u voor kwaliteit (ISO, HKZ), voedselveiligheid (HACCP), diervoederveiligheid (GMP+) of milieu (ISO14001) binnen uw organisatie?

Het kenmerkt kleine- en middelgrote bedrijven dat ze antwoord moeten geven op vaak complexe eisen, wetten en regels. Bijvoorbeeld voor voedselveiligheid kunnen zowel klanten als de overheid specifieke eisen stellen aan uw producten en processen. Mogelijk ontbreekt het uw organisatie niet aan wilskracht maar wel aan een afdeling of capaciteit om vragen neer te kunnen leggen.

Bast Kwaliteitsbeheer is voor veel organisaties dè flexibele en betrokken teamspeler die zorgt voor externe expertise, mankracht en coördinatie als aanvulling op uw personeelsteam. Zo kan wel invulling worden gegeven aan kwaliteitszaken op de wijze die past binnen uw bedrijf. Dit kunnen we door onze frisse kijk, ongetemperd enthousiasme, inlevend vermogen en gedegen ervaring.

Maak uw vragen bekend bij Bast Kwaliteitsbeheer. Tijdens onze kennismaking stemmen we af welke eenduidige aanpak en termijn mogelijk is voor uw specifieke oplossingen en tegen welke prijs. Stuur een Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of bel direct met Rian Bast op 06-25231701.

Bast Kwaliteitsbeheer heeft sinds 1997 meer dan 130 organisaties in Nederland en buitenland (binnen en buiten Europa) begeleid.

Daarvoor biedt Bast Kwaliteitsbeheer oplossingen bij de beheersing van:

 • Kwaliteit (ISO 9001, HKZ)
 • Voedselveiligheid (HACCP, IFS, BRC, ISO 22000)
 • Diervoederveiligheid (GMP+)
 • Arbo (OHSAS)
 • Biologische productie (Skal, Soil Inspection, USDA-NOP)

Op maat ontwikkelt Bast Kwaliteitsbeheer programma's voor:

 • Specifieke (keten) certificering
 • Bedrijfsdoorlichting
 • Mystery shopping
 • Organisatie
 • Duurzaamheid

Bast Kwaliteitsbeheer startte in 1997 vooral als een regionale dienstverlener. Naast een landelijke dekking (we hebben klanten in alle provincies van Nederland) operen we sinds een aantal jaar ook internationaal met opdrachtgevers in Zwitserland, Litouwen, Wit Rusland, Rusland, Guatemala en Argentinië. Voor Bast Kwaliteitsbeheer is dit mede mogelijk door het netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Om opdrachtgevers en klanten zo compleet mogelijk te kunnen begeleiden is het belangrijk om betrouwbare partners in te kunnen schakelen. Voor Bast Kwaliteitsbeheer is dit terug te zien door de samenwerking met andere dienstverleners (bijvoorbeeld voor veiligheid en BHV), kennisinstituten, laboratoria en certificerende instellingen. Maar Bast Kwaliteitsbeheer heeft in haar netwerk het meest te danken aan de vele tevreden klanten die door mond tot mond reclame het initiatief voor nieuwe projecten waren. Dit is terug te vinden bij Projecten.

Meer over de geschiedenis:

Rian Bast startte in 1997 als student Bast Kwaliteitsbeheer. Daarvoor bedacht hij, als parttimer bij Vishandel Piet Korf B.V., tijdens het kaken van haring hoe de complexe wet- en regelgeving praktischer kon worden ingevuld binnen het bedrijf. Dit leidde tot meer aandacht en ruimte voor kwaliteit en een systematische aanpak om afspraken en taken te regelen. De aanpak werd opgepikt door een bakker en kaasverwerker.

Aangespoord door een ondernemer die ook pas in deeltijd was gaan ondernemen, besloot Rian Bast in 1997 als 3de jaars student te starten met Bast Kwaliteitsbeheer. Nu kon hij meerdere opdrachtgevers toch assisteren in de beperkte tijd naast de studie. Tijdens de afronding van de studie Levensmiddelentechnologie aan het Van Hall Instituut startte hij de opleiding Docent Levensmiddentechnologie aan de STOAS in 's Hertogenbosch.

Het afstudeerproject aan het Van Hall Instituut stond in het teken van het ondernemingsplan voor Bast Kwaliteitsbeheer. Voltijd ondernemen was toen nog niet haalbaar en hij begon als deeltijddocent levensmiddentechnologie/ VAP en informatietechnologie bij een agrarisch opleidingscentrum. Intussen voltooide hij in 2 jaar de docentenopleiding. Het afstudeerproject voor de docentopleiding werd gericht op het ontwikkelen van maatgerichte cursussen voor de voedingssector in de regio's Twente, Achterhoek en Veluwe.

Tijdens zijn werkzaamheden als docent is de belangrijk verworven vaardigheid nog dagelijks toepasbaar. Het stapsgewijs vertalen van moeilijke complexe materie in heldere eenvoudige en behapbare lesstof. Iets wat Rian Bast van pas komt in het formuleren van eenvoudige en eenduidige oplossingen binnen projecten en maatgerichte trainingen.

Naast het ontwikkelen en uitvoeren van advies- en opleidingsprogramma’s wordt Rian Bast ook ingehuurd als lead auditor voor inspectie- en auditopdrachten en onafhankelijk bedrijfsbeoordelingen.

Rian Bast: ”Bedrijven hebben vaak een harde doelstelling om een bepaalde certificering te behalen. Dan kan het lijken dat het vooral gaat om het invullen van de specifieke certificeringseisen. Het voelt dan als de kroon op het werk als de organisatie tijdens het traject zelf bemerkt dat er meer structuur in het werken ontstaat, de kennis over het eigen proces en producten toeneemt en er zichtbare verbeteringen binnen de organisatie en uitstraling van het bedrijf te zien zijn. Je kunt wel van te voren zeggen dat aandacht voor kwaliteit leidt tot doelmatiger werken en gebruik van grondstoffen, energie en mensen. Maar als het kwartje echt valt is pas echt winst behaald. Daarom zoeken we ook zoveel mogelijk naar integratie van meerdere zorggebieden binnen één beheerssysteem voor het bedrijf”.

"In het samenwerken met bevlogen ondernemers, ervaren praktijkmensen en teamspelers moet vooral het menselijke aspect niet worden onderschat. Culturen en talen kunnen heel verschillend zijn maar uiteindelijk blijken alle mensen sociale teamspelers te zijn en hun beste beentje willen voorzetten als de doelstellingen en aanpak maar helder genoeg zijn. Jezelf openstellen en proberen aansluiting te vinden op de bedrijfsvoering en mentaliteit van een bedrijf is een belangrijke succesfactor naast kennis en kunde. Meer dan 75% van de successen bestaat in de uitvoer toch uit communicatie en afstemming”.

Een helder projectplan start met een reële voorstelling van zaken. Belangrijk aan het begin van elk project is het afstemmen van projectdoelstellingen, een beoordeling van de beginsituatie en de uitgangspunten gedurende het traject. Afgestemd op de beschikbare capaciteit binnen uw organisatie vervult Bast Kwaliteitbeheer een coördinerende rol of voert daadwerkelijk uitvoering- en implementatie taken uit. Daarin is communicatie, in de vorm van korte overleggen en maatgerichte opleidingen, een sleutelfactor om iedere betrokken medewerker op het gewenste prestatieniveau te krijgen. En om samen te kijken naar verbeteringen in opeenvolgende periodes.

Een goed opgezet, geïmplementeerd en draaiend beheersysteem vraagt om een stukje onderhoud. Dit omdat aanvullende eisen uit uw eigen organisatie of van klanten en de actuele regelgeving, opgenomen moeten worden. Maar met een goed basis zijn dit aanpassingen, waarover we elk jaar afspreken hoe intensief we dit voor u uitvoeren.

Ons netwerk is meer dan 13 jaar oud. En we zetten onze opgedane kennis en ervaring door projecten bij meer dan 130 organisaties ook graag in voor u.

Maak kennis met onze flexibele, bevlogen en betrokken aanpak en stuur ons uw vragen.

Welke certificering past bij uw organisatie? In uw kwaliteitssysteem worden vooral uw eigen kwaliteitsdoelstellingen verwezenlijkt. Maar meestal is het behalen van een certificering één van de redenen om (opnieuw) uw systeem te ontwikkelen. De gronden waarop uw kwaliteitsysteem gecertificeerd kan worden is heel divers. De keuze op welke certificeringnormen u getoetst wilt worden is o.a. afhankelijk van wat u binnen uw organisatie wilt bereiken of wat bijvoorbeeld uw afnemers eisen.

Hieronder zijn de meest voorkomende certificeringsstandaarden in pdf bestanden toegelicht. Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact met ons op.

Leg de zorg voor uw zorgsysteem in onze handen!

 
foto website 1.png
Contactgegevens

Bast Kwaliteitsbeheer
Mergelland 9
7325 ZW Apeldoorn
Nederland

Tel: 055-3604654
Mob: 06-25231701
Fax: 055-3604655

info@kwaliteitsbeheer.nl